CARBOMA Producent maszyn dla przemysłu. Projekt i realizacja.

Przenośnik zabierakowy (zgrzebłowy, łańcuchowy)

przenośnik zabierakowy

 

O produkcie:

Przenośniki zabierakowe dzieli się na dwie zasadnicze grupy:

Przenośniki zgrzebłowe (zgarniakowe) – zalecane do transportu różnych materiałów sypkich, za wyjątkiem silnie zdzierających, kruchych i lepkich. Mogą pracować w płaszczyźnie poziomej, w pochyleniu w górę lub w dół do około 30°.

Zalety:

Prosta budowa, niski koszt eksploatacji, podawanie i odprowadzanie materiału w dowolnie wybranych punktach na trasie przenośnika.

Przenośniki łańcuchowe (Redler) – ze względu na zastosowanie szczelnej obudowy zalecane do transportu materiałów kruchych, pylistych, o dużej temperaturze, szkodliwych dla zdrowia. Mogą pracować w płaszczyźnie poziomej oraz w pochyleniu, a przypadku koryta zamkniętego, również w płaszczyźnie pionowej.

Zalety:

Niewielkie wymiary poprzeczne w porównaniu z innymi przenośnikami o podobnej wydajności, możliwość transportu materiałów szkodliwych dla zdrowia ze względu na zastosowanie szczelnej obudowy.

 

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA:

Element nośny w postaci pojedynczego lub podwójnego łańcucha ze zgrzebłami

Rynna dwupoziomowa, w której w górnej części odbywa się transport materiału

Mechanizmy napędowe i zwrotne

Wydajność:  do 500 t/h